Terug naar bovenliggende pagina

Hoofdstuk 15: Sporters

15.0 Sporters

Onderstaande aandoeningen komen veel bij sporters voor.

LET OP: veel aandoeningen zijn niet sportspecifiek en zijn dan ook niet opgenomen in dit hoofdstuk van de artsenwijzer. Doordat tijdens sporten de belasting op het bewegingssysteem groter is dan in het dagelijks leven kan deze de belastbaarheid overschrijden. Hierdoor kunnen ook andere klachten dan hieronder genoemd zich tijdens het sporten voor de eerste keer openbaren.

Meer informatie over sport en sportzolen vind u op onze website onder deze link.

Informatie over sport vanuit de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten vind u onder deze link.

15.1  Achillodynie

Zie hoofdstuk 7, enkel- en onderbeenklachten.

15.2  anterior tibiotalair compressiesyndroom

Zie hoofdstuk 6, achtervoetklachten.

15.3  fasciïtis plantaris

Zie hoofdstuk 5, middenvoetklachten.

15.4  Haglund exostose

Zie hoofdstuk 6, achtervoetklachten.

15.5  Insertietendopathie pes anserinus (superficialis)

Zie hoofdstuk 7, enkel- en onderbeenklachten.

15.6  Enkelinstabiliteit

Zie hoofdstuk 7, enkel- en onderbeenklachten.

15.7  Joplin’s neuroma

Zie hoofdstuk 4, voorvoetklachten.

15.8  Jumper’s knee

Zie hoofdstuk 8, knie- en bovenbeenklachten. 

15.9  Nagelproblematiek

Zie hoofdstuk 1, nagelklachten.

15.10 Pubalgie

Zie hoofdstuk 9, heupklachten.

15.11 Tibiaal stress syndroom

Zie hoofdstuk 7, enkel- en onderbeenklachten.

15.12 Tractus iliotibialis-frictiesyndroom

Zie hoofdstuk 8, knie- en bovenbeenklachten. 

15.13 Zandteen of volleybalteen

Zie hoofdstuk 3, teenklachten.


Terug naar bovenliggende pagina