Podoposturaal therapie

logo opgenIn het Latijn betekend podo letterlijk: voet. Posturaal betekend houding. Podoposturale therapie betekend dus ‘voet- en houdingstherapie’. Dit berust op het verschijnsel dat elke afwijking van de stand van de voeten een standsafwijking hoger in het lichaam met zich meebrengt. Omgekeerd heeft elke houdingsafwijking een verandering van de voetstand tot gevolg. Deze stands- en houdingsveranderingen kunnen leiden tot diverse klachten, waaronder chronische knie-, heup-, rug-, en nekpijnen. Deze therapie richt zich op het verbeteren van de houding door middel van het beïnvloeden van de voeten. Immers, uw voeten vormen de basis voor de rest van uw lichaam!

Het is een behandelingswijze waarbij klachten worden beïnvloed door middel van individueel aangemeten correctiezolen die werken op de zenuwbanen. De grondlegger van deze therapie is de Franse neuroloog Dr. R.J. Bourdiol.

Wanneer podoposturale therapie?

  • bij beenlengteverschillen en de gevolgen daarvan hogerop in het lichaam. 
  • bij heupklachten zoals: bekkentorsie, bekkenkanteling, si-klachten, bekkeninstabiliteit, etc.
  • bij (lage) rugklachten zoals: ischias, spit, lumbago, scoliose, etc.
  • bij nekklachten (en hoofdpijn die daar het gevolg van is).
  • bij spierspanningsverschillen.
  • bij platvoeten (als gevolg van hypotonie).
  • bij holvoeten (als gevolg van hypertonie).

Correctiezolen en steunzolen

De podoposturaal therapeut vervaardigt de correctiezolen individueel en op maat, door gebruik te maken van een reken- en analysemethode. De zolen bestaan uit twee lagen leer waartussen elementen worden geplakt, die direct invloed uitoefenen op de voetstand en indirect op de lichaamshouding.

Voettypen met de daarbij behorende basishoudingnormaal

De ‘normale’ (gemiddelde) voet

Dit is de normale voet met de houding die daarbij hoort. Mensen met zo’n houding zijn meestal klachtenvrij, maar dat betekent niet dat men zo’n houding moet hebben om klachtenvrij te kunnen zijn. Een beetje asymmetrie in de houding is normaal. 

 

 

De holvoetholvoet

Hiernaast ziet u de holvoet en de houding die daarbij hoort. Holvoeten kenmerken zich door klauwtenen, overgevoelige voetzolen en een verhoogde spierspanning. Lage rug- en nek- en voorvoetpijnen kunnen hieruit voortkomen. De klachten nemen toe bij rustsituaties (zoals staan, liggen en zitten) en nemen af bij bewegen. 

 

 

De platvoet

De platvoet is een soepele voet met slappe spieren. Hier is de bijbehorende naar achter hangende houding afgebeeld. Klachten aan de knie en lage rug, schedelhoofdpijn en vermoeidheidspijnen zijn vaak het gevolg. Meestal zijn doffe pijnen aanwezig die bij bewegen toenemen en in rust verminderenplatvoet