Terug naar bovenliggende pagina

Hoofdstuk 8: Knie / bovenbeen

8.0 Enkel-onderbeen

Veelal zijn 3 zittingen podotherapie nodig: 1 zitting voor het podotherapeutisch onderzoek, 1 zitting voor de aflevering van benodigde hulpmiddelen en voor advisering van de patiënt, 1 zitting voor controle van hulpmiddelen en het opvolgen van de adviezen. Op indicatie kunnen per jaar – in enkele gevallen – nog 1 of 2 nacontroles plaats moeten vinden.

Meer informatie over knieklachten vind u op onze website onder deze link.

8.1  Gonartrose (versleten knieën)

moment verwijzing  : preventief, ter behoud van de functie van de knie
klachten  : röntgenologisch vastgestelde gonarthrosis
behandeling  : bij afwijkende stand en functie van de knie (en de voet en/of de heup).Controleren op aanwezigheid van een beenlengteverschil.Corrigerende podotherapeutische zolen om de belasting van de knie zoveel mogelijk te normaliseren.
verwacht resultaat  : reeds aanwezige arthrose is blijvend, maar pijnvermindering is mogelijk, evenals het tegengaan van de progressie

Meer informatie over knieklachten vind u op onze website onder deze link.

8.2 Insertietendopathie van de pes anserinus

zie vanwege de lokalisatie van de insertie op de tibia onder enkel/ onderbeen bij 7.6

8.3  Jumper’s knee (infrapatellaire insertietendopathie, apexitis patellae)

moment verwijzing  : klachten bij sporters
klachten  : pijn aan de voorzijde van de knie, bij of distaal van de patella en beperkingen in het lopen
behandeling  : controleren op stands- of functieafwijkingen van de voet en/of beenlengteverschil.Indien dit aanwezig is: corrigerende podotherapeutische zolen en/of hakverhoging.Bij voorkeur in combinatie met fysiotherapie behandelen. Sportschoenadvies.
verwacht resultaat  : afhankelijk van de duur van de klachten is goed resultaat mogelijk.Bij klachten langer dan 6 maanden is het effect vaak minder goed.

8.4  Meniscus irritatie

moment verwijzing  : bij chronische klachten en/of onvoldoende resultaat van fysiotherapie. Ter uitstel en/of in afwachting van chirurgisch ingrijpen.
klachten  : pijn aan de mediale of laterale zijde van de knie ter hoogte van de gewrichtsspleet
behandeling  : bij een afwijkende stand en/of functie van de voeten worden ook de knieën foutief belast.Hierdoor kan compressie optreden in het gewricht. Opheffen van de oorzaak met corrigerende podotherapeutische zolen.Bij voorkeur in combinatie met fysiotherapie behandelen. afhankelijk van de oorzaak en de mate van beschadiging
verwacht resultaat  : redelijk tot goed resultaat. Bij onvoldoende effect blijft chirurgisch ingrijpen noodzakelijk.

Meer informatie over knieklachten vind u op onze website onder deze link.

8.5  Morbus OsgoodSchlatter (apophysitis tibialis adolescentium)

moment verwijzing  : bij klachten tijdens sporten of na een trauma, bij kinderen tussen 10-15 jaar.Ter ondersteuning of bij onvoldoende resultaat van fysiotherapie.
klachten  : pijn en zwelling ter hoogte van de tuberositas tibiae
behandeling  : bij een afwijkende stand en/of functie van de voetenworden ook de knieën ongunstig belast. Hierdoor kan de tractie op de tuberositas tibiae toenemen.Opheffen van de oorzaak met corrigerende podotherapeutische zolen.

Bij voorkeur in combinatie met fysiotherapie behandelen.

verwacht resultaat  :  redelijk goed wat betreft de klachten. Meestal volledig
(spontaan) herstel binnen 2 jaar na ontstaan.

8.6  Overbelasting van het lig.collaterale mediale

moment verwijzing  : bij chronische klachten en/of onvoldoende resultaat van fysiotherapie
klachten  : pijn aan de mediale zijde van de knie, rond de gewrichtsspleet
behandeling  : valgisatie van de voeten en/of overpronatie veroorzaakt een valgisatie en/of endorotatie van de knie.Hierdoor ontstaat tractie op de mediale structuren. Opheffen van de oorzaak met corrigerende podotherapeutische zolen.
verwacht resultaat  : redelijk tot goed resultaat

8.7 Overbelasting van de m. quadriceps femoris

moment verwijzing  : bij chronische klachten en/of onvoldoende resultaat van fysiotherapie
klachten  : pijn aan de ventrale zijde van het bovenbeen of iets proximaal van de patella
behandeling  : valgisatie van de voeten en/of overpronatie veroorzaakt een valgisatie en/of endorotatie van de knie.Hierdoor ontstaat tractie aan onder andere de m. vastus medialis. Opheffen van de oorzaak met corrigerende podotherapeutischezolen.

Spierversterkende oefeningen.

Bij voorkeur in combinatie met fysiotherapie behandelen.

verwacht resultaat  : redelijk tot goed resultaat

 8.8  Retropatellaire chondropathie (pijn achter de knieschijf/beschadiging van het retropatellaire kraakbeen)

moment verwijzing  : bij chronische klachten en/of onvoldoende resultaat van fysiotherapie
klachten  : pijn achter of rondom de knieschijf bij belasten en bij lang zitten
behandeling  : de oorzaak ligt vaak in het ‘ontsporen’ van de patella.Valgisatie van de voet en overpronatie kunnen deze ontsporing veroorzaken/versterken.Bij afwijkende stand en/of functie van de voeten: corrigerende podotherapeutische zolen geïndiceerd.

Bij voorkeur in combinatie met fysiotherapie behandelen.

verwacht resultaat  : afhankelijk van de oorzaak, redelijk tot goed resultaat

Meer informatie over knieklachten vind u op onze website onder deze link.

8.9 Tractus iliotibialisfrictiesyndroom

moment verwijzing  :  bij klachten tijdens sportbeoefening
klachten  :  pijn aan de laterale zijde van de knie. Komt veel voor bij hardlopers.
behandeling  : onderzoek naar de oorzaak van de klachten (vaak supinatie tijdens lopen of varusstand van de calcaneus).Corrigerende (sport-) podotherapeutische zolen.Bij beenlengteverschil ook hakverhoging.

Sportschoenadvies.

Loopadvies: zoals lopen aan de andere zijde van de weg in verband met de bolling van het wegdek.

verwacht resultaat  : goed tot klachtenvrij. Afhankelijk van de oorzaak moet de therapie blijvend worden toegepast.Bij voorkeur in combinatie met fysiotherapie behandelen.

 

Terug naar bovenliggende pagina