Terug naar bovenliggende pagina

Hoofdstuk 5: Middenvoet

5.0 Middenvoet

Veelal zijn 3 zittingen podotherapie nodig: 1 zitting voor het podotherapeutisch onderzoek, 1 zitting voor de aflevering van benodigde hulpmiddelen en voor advisering van de patiënt, 1 zitting voor controle van hulpmiddelen en het opvolgen van de adviezen. Op indicatie kunnen per jaar – in enkele gevallen – nog 1 of 2 nacontroles plaats moeten vinden.

5.1  Accesoir os naviculare syndroom

moment verwijzing  : bij klachten en na röntgendiagnostiek
klachten  : pijn aan de mediale zijde van de voet, al dan niet na trauma. Neemt toe na (sport-)activiteit.
behandeling  : ontlastende podotherapeutische zolen. Vaak ook correctie van de voetstand en -functie.
verwacht resultaat  : patiënt is klachtenvrij. Bij onvoldoende resultaat moet chirurgisch ingrijpen worden overwogen.

5.2  Arthritis / arthrosis / artrose van de midtarsale gewrichten  

moment verwijzing  : bij klachten
klachten  : pijn, ter hoogte van de midtarsale gewrichten, vooral bij belasten.
behandeling  : ontlastende podotherapeutische zolen (vaak tevens valgus‑ correctie). Vaak in combinatie met fysio- en/of manueel- therapie.Regelmatig wordt ook hakverhoging geadviseerd.
verwacht resultaat  : een eventuele beschadiging van het gewricht is niet te behandelen.Wat betreft pijnverlichting zijn goede resultaten te verwachten.Wat betreft het behoud van de functie is een redelijk tot goed resultaat te behalen.Afhankelijk van de oorzaak zal het dragen van podotherapeutische zolen blijvend zijn.

5.3  Compressie-neuropathie n. peroneus profundus

moment verwijzing  : bij klachten
klachten  : afhankelijk van lokalisatie, hallux en digitus 2 of diffuus in middenvoet
behandeling  : als oorzaak in knellend schoeisel ligt: schoenadvies en/of schoenmodificatie. Bij afwijkende voetstand, zie betreffende beschrijving.
verwacht resultaat  : redelijk tot goed afhankelijk van de mate van de beschadiging van het zenuwweefsel. Schoenaanpassing vaak blijvend nodig.

5.4  Compressieneuropathie n. peroneus superficialis

Zie vanwege de lokalisatie van het achterliggende probleem onder achtervoet bij 6.8

5.5  Compressie-neuropathie nn. plantaris medialis en lateralis 

zie ter vergelijking ook Mortonse neuralgie onder voorvoet bij 4.16

moment verwijzing  : bij klachten
klachten  : afhankelijk van de aangedane tak: brandende pijn in de voetzool en tenen (mediaal en/of lateraal)
behandeling  : opheffen van de oorzaak, vaak valgisatie/overpronatie voet.Corrigerende podotherapeutische zolen.
verwacht resultaat  : afhankelijk van mate van beschadiging zenuwweefsel, redelijk tot goed.Bij onvoldoende resultaat is operatief ingrijpen noodzakelijk vanwege mogelijke uitval voetmusculatuur.

5.6  Exostosen, exostose / osteofyt, osteofyten

zie vanwege meerdere lokalisaties en dezelfde behandeling onder voorvoet bij 4.6

5.7  Fasciïtis plantaris (irritatie van de aponeurosis plantaris)

zie vanwege de meest voorkomende lokalisatie van het probleem onder achtervoet bij 6.10

zie ter vergelijking ook onder hielspoor

5.8  Ganglion (verdikking in een pees)

zie vanwege meerdere lokalisaties en dezelfde behandeling onder voorvoet bij 4.7

5.9  Insertietendopathie m. peroneus brevis

zie ter vergelijking ook tendinitis m. peroneus brevis onder achtervoet bij 6.20

moment verwijzing  : bij klachten
klachten  : pijn aan de laterale zijde van de voet t.h.v. het tuberositas os metatarsale 5. Ook vaak na inversietrauma zonder fractuur.
behandeling  : opheffen van de oorzaak (meestal gesupineerd lopen/varusstand voet). Bij acute klachten taping. Verder corrigerende zolen.
verwacht resultaat  : goed tot klachtenvrij. De therapie moet soms, afhankelijk van oorzaak, blijvend worden toegepast.

5.10 Insertietendopathie m. tibialis anterior

zie ter vergelijking ook tendinitis m. tibialis anterior onder achtervoet bij 6.21

moment verwijzing  : bij klachten
klachten  : pijn bij de aanhechting van de pees t.h.v. de basis van het os metatarsale 1. Soms ook zwelling, roodheid en warmte.
behandeling  : opheffen van de oorzaak (meestal valgisatie en/of overpronatie). Tapen en/of correctiezolen.Schoenadvies. (N.B. bij vermoeden septische ontstekingen terugverwijzen naar arts; podotherapie alleen als ondersteunende therapie).
verwacht resultaat  : goed tot klachtenvrij. De therapie moet soms, afhankelijk van oorzaak, blijvend worden toegepast.

5.11 Insertietendopathie m. tibialis posterior

zie ter vergelijking ook tendinitis m. tibialis posterior onder achtervoet bij 6.22

moment verwijzing  : bij klachten
klachten  : pijn bij de aanhechting van de pees t.h.v. de basis van het os  naviculaire. Soms ook zwelling, roodheid en warmte.
behandeling  : opheffen van de oorzaak (meestal valgisatie en/of overpronatie). Tapen en/of correctiezolen.Schoenadvies. (N.B. bij vermoeden septische ontstekingen terugverwijzen naar arts; podotherapie alleen als ondersteunende therapie).
verwacht resultaat  : goed tot klachtenvrij. De therapie moet soms, afhankelijk van oorzaak, blijvend worden toegepast.

5.12 Insertietendopathie/tendinitis van overige spieren van de metatarsus

moment verwijzing  : bij klachten
klachten  : afhankelijk van de aangedane spier.
behandeling  : opheffen van de oorzaak. Alleen behandelen als de oorzaak is gelegen in een afwijkende stand of functie van de voeten.Bij acute klachten taping. Verder corrigeren van de afwijking door podotherapeutische zolen.
verwacht resultaat  : afhankelijk van de aangedane spier; patiënt kan klachtenvrij.

5.13 Midtarsale overbelasting van de plantaire ligamenten

moment verwijzing  : bij klachten
klachten  : pijn aan de medioplantaire zijde van de voet bij het belasten
behandeling  : opheffen van de oorzaak (vaak valgisatie/ overpronatie). Meestal zijn corrigerende podotherapeutische zolen nodig.Bij extreme klachten ook taping. Schoenadvies.
verwacht resultaat  : klachtenvrij

5.14 Morbus Köhler 1 (aseptische botnecrose os naviculare)

moment verwijzing  : acuut bij klachten; preventief na constatering door röntgendiagnostiek
klachten  : pijn ter hoogte van het os naviculare, zwelling, asymme­trisch lopen (N.B. komt vrijwel alleen bij kinderen voor)
behandeling  : ontlasten door tapebandage en/of goed ondersteunende corrigerende podotherapeutische zolen.Bij onvoldoende resultaat wordt 4-6 wk gipsbandage aangeraden.
verwacht resultaat  : pijnvrij. Na 3 mnd evaluatie door röntgendiagnostiek.Geheel herstel is na 9-12 mnd te verwachten. Podotherapeutische zool zal, afhankelijk van de afwijkingen, blijvend worden toegepast.

5.15 Morbus Ledderhose (plantaire fibromatosis)

moment verwijzing  : pijnklachten bij fibromateuze verdikkingen op de rand van de plantaire fascie of in de pees van de m. flexor hallucis longis,waarbij geen verdenking op maligniteit bestaat
klachten  : ontstekingsverschijnselen en fibromateuze verdikkingen
behandeling  : corrigerende en/of drukverdelende podotherapeutische zool ter ontlasting van de plantaire fascie en/of de m. flexor hallucis longis
verwacht resultaat  : verminderen van de pijnklachten, soms verdwijnen de fibromateuze verdikkingen

5.16 Pes cavus / pes cavovarus

zie ter vergelijking ook varusstand van de calcaneus bij 6.24

moment verwijzing  : bij klachten
klachten  : de pijn kan op zeer verschillende plaatsen aan de voet optreden, vooral vaak aan de laterale zijde van de voet.Daarnaast komen frequent klauw- of hamertenen voor en pijn onder de voorvoet.
behandeling  : meestal wordt een podotherapeutische zool ter compensatie, ontlasting en drukverdeling aangemeten.Vaak is er verkorting van de kuitmusculatuur. In dat geval worden ook rekoefeningen gegeven.
verwacht resultaat  : de holvoet blijft bestaan, maar de klachten worden minder/verdwijnen.N.B. bij kinderen is afhankelijk van de mate van afwijking (deels) blijvende correctie mogelijk.N.B. bij vermoeden van neuropathische oorzaak terugverwijzen naar huisarts.

Meer informatie over de holvoet (of pes cavus) vind u op onze website onder deze link.

5.17 Pes planus / pes planovalgus / pes valgus

zie ter vergelijking ook valgusstand van de calcaneus bij 6.23

moment verwijzing  : bij klachten
klachten  : de pijn kan op zeer verschillende plaatsen aan de voet optreden, maar vooral aan de medioplantaire zijde van de voet.Ook treedt pijn en vermoeidheid op na het lopen of langdurig staan.
behandeling  : corrigerende podotherapeutische zool. Bij kinderen tevens voetspierversterkende oefeningen.
verwacht resultaat  : de platvoet blijft bestaan, maar de klachten worden minder/verdwijnen.N.B. bij kinderen is afhankelijk van de mate van afwijking (deels) blijvende correctie mogelijk.

Meer informatie over platvoeten vind u op onze website onder deze link.

 

Terug naar bovenliggende pagina