Terug naar bovenliggende pagina

Hoofdstuk 9: Heup / bekken / lage rug

9.0 Heup-bekken-lage rug

Veelal zijn 3 zittingen podotherapie nodig: 1 zitting voor het podotherapeutisch onderzoek, 1 zitting voor de aflevering van benodigde hulpmiddelen en voor advisering van de patiënt, 1 zitting voor controle van hulpmiddelen en het opvolgen van de adviezen. Op indicatie kunnen per jaar – in enkele gevallen – nog 1 of 2 nacontroles plaats moeten vinden.

Meer informatie over (lage) rugklachten en beenlengteverschillen vind u op onze website onder deze link.

9.1 Bursitis iliopectinea (psoas bursitis)

moment verwijzing  : bij chronische klachten
klachten  : pijn in het liesgebied, soms met uitstraling naar ventrale zijde van het bovenbeen en beperkingen in het lopen
behandeling  : controleren op beenlengteverschil en standsafwijkingen van de benen en voeten.Indien deze zijn gevonden worden corrigerende podotherapeutische zolen en/of een hakverhoging ter compensatievan het beenlengteverschil toegepast.
verwacht resultaat  : redelijk tot goed resultaat. Bij onvoldoende resultaat terugverwijzen naar de huisarts.

9.2 Bursitis subtrochanterica

moment verwijzing  : bij chronische klachten
klachten  : pijn ter hoogte van de trochanter major, soms met uitstraling naar de laterale zijde van het been
 behandeling  : controleren op beenlengteverschil en standsafwijkingen van de benen en voeten.Indien deze zijn gevonden worden corrigerende podotherapeutische zolen en/of een hakverhoging ter compensatievan het beenlengteverschil toegepast.
verwacht resultaat  : redelijk tot goed resultaat. Bij onvoldoende resultaat terugverwijzen naar de huisarts.

9.3 Coxarthrosis

moment verwijzing  : preventief, ter behoud van de functie van de heup
klachten  : röntgenologisch vastgestelde coxarthrosis
behandeling  : bij afwijkende (stand en) functie van de heup in combinatie met een afwijkende stand en functie van de voet (en/of de knie).Controleren op aanwezigheid van een beenlengte- verschil.Corrigerende podotherapeutische zolen om de belasting van de heup zoveel mogelijk te normaliseren.
verwacht resultaat  : reeds aanwezige arthrose is blijvend, maar pijnvermindering is mogelijk, evenals het tegengaan van de progressie

9.4 (Lage) rugklachten

moment verwijzing  : bij chronische/recidiverende klachten
klachten  : pijn in (voornamelijk) de regio van de lage rug
behandeling  : controleren op beenlengteverschil, indien nodig hakverhoging ter compensatie.Een afwijkende stand en/of functie van de voeten heeft invloed op de stand en functie van het bekken en de wervelkolom.Opheffen van de oorzaak met corrigerende podotherapeutische zolen.

Bij onvoldoende demping tijdens het lopen schokdempende podotherapeutische zolen toepassen.

Schoenadvies.

verwacht resultaat  : redelijk tot goed. Bij aanwezigheid van een beenlengtever­schil moeten podotherapeutische zolen blijvend worden toegepast.

Meer informatie over (lage) rugklachten en beenlengteverschillen vind u op onze website onder deze link.

9.5 Pubalgie (verzamelnaam voor aandoeningen die pijn veroorzaken rond het tuberculum pubicum/os pubicum)

moment verwijzing  : bij onvoldoende effect van fysiotherapie, maar alleen bij sporters!
klachten  : pijn in de lies, in eerste instantie alleen bij sportbeoefening, later chronisch (met uitstraling naar de onderbuik)en beperkingen in het lopen
behandeling  : controleren op (schijnbaar) beenlengteverschil.Correctie van de voetstand bij schijnbaar lengteverschil eventueel in combinatie met hakverhoging.NOOIT alleen een hakverhoging. ALTIJD in combinatie met fysiotherapie.
verwacht resultaat  : afhankelijk van de oorzaak van de klachten

 9.6 Snapping hip

moment verwijzing  : bij klachten (een snapping hip is meestal pijnloos)
klachten  : een knappend geluid/gevoel aan de laterale zijde van het bovenbeen ter hoogte van de trochanter major (tractus iliotibialis)of in de lies (m. iliopsoas) bij belasten. Vaak bij sporters en balletdansers.
behandeling  : opheffen van de oorzaak (vaak supinatie tijdens lopen of varusstand van de calcaneus).Corrigerende (sport-) podotherapeutische zolen. Bij een beenlengteverschil ook een hakverhoging toepassen.
verwacht resultaat  : redelijk tot goed

 

Terug naar bovenliggende pagina