Terug naar bovenliggende pagina

Hoofdstuk 11: Reumatische aandoeningen

11.0 Reumatische aandoeningen

Informatie over reuma vanuit de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten vind u onder deze link.

Veelal zijn 3 zittingen podotherapie nodig: 1 zitting voor het podotherapeutisch onderzoek, 1 zitting voor de aflevering van benodigde hulpmiddelen en voor advisering van de patiënt, 1 zitting voor controle van hulpmiddelen en het opvolgen van de adviezen. Op indicatie kunnen per jaar – in enkele gevallen – nog 1 of 2 nacontroles plaats moeten vinden. Bij huid- en nagelaandoeningen is het aantal zittingen niet altijd voorspelbaar, en kan variëren van 1 tot 6 zittingen of meer (bijvoorbeeld bij neuropathische ulcera).
N.B. de genoemde algemene klachten/aandoeningen worden vooral veel gezien bij patiënten met reumatoïde arthritis (RA), maar kunnen ook bij andere reumatische aandoeningen voorkomen (tenzij RA specifiek vermeld staat).

 

11.1 (Sub)acute fase bij RA

moment verwijzing  : meteen bij constatering
klachten  : pijn, zwelling, roodheid, functiolaesie, warmte
behandeling  : immobiliseren, eventuele overbelasting van het gewricht verminderen met een corrigerendepodotherapeutische zool, tape of andere voorlopige therapie. Verbeterde drukverdeling tot stand brengen.Bewegen op geleide van de pijn. Schoenadvies. Controleren op gebruik van ontstekingremmers, anders doorverwijzen naar arts.
verwacht resultaat  : afhankelijk van activiteit van ontstekingsproces

 

11.2 Artrose

moment verwijzing  : bij klachten
klachten  : pijn, vooral bij belasten
behandeling  : zie voor behandeling bij betreffende lokalisatie zoals arthritis/arthrosis van de midtarsale gewrichten (hoofdstuk 5.2)en arthrosis in het bovenste spronggewricht (hoofdstuk 7.3)

 

11.3 Capsulitis en periostitis

moment verwijzing  : bij klachten, maar ook preventief
klachten  : wisselend, afhankelijk van afwijking
behandeling  : zie voor behandeling van capsulitis bij de betreffende lokalisatie, zoals exostosen/osteofyten (hoofdstuk 3.4 en 4.6)

 

11.4 Exostosen/knobbelvorming

moment verwijzing  : bij klachten, maar ook preventief (zie 11.7)
klachten  : wisselend, afhankelijk van afwijking
behandeling  : zie voor behandeling van capsulitis bij de betreffende lokalisatie, zoals exostosen/osteofyten (hoofdstuk 3.4),en compressie-neuropathie n. peroneus profundus (hoofdstuk 5.3)

 

11.5 Jicht

Zie hoofdstuk 4 ‘voorvoetklachten‘.

 

11.6 Preventie van wonden (risico door exostosen/dunne huid)

moment verwijzing  : preventief bij kans op recidief
klachten  : pijn en/of roodheid bij intacte huid
behandeling  : de oorzaak van de druk en wrijving opsporen en verminderen/weghalen door b.v. vilt, (siliconen) orthesen,correctiezolen, schoenadvies
verwacht resultaat  : redelijk, afhankelijk van medicijngebruik, complicaties, verloop reuma en algehele gezondheid

 

11.7 Standsafwijkingen

moment verwijzing  : bij klachten, maar ook preventief i.v.m. ongunstige belasting van aangedane gewrichten
klachten  : wisselend, afhankelijk van afwijking
behandeling  : zie voor behandeling bij de betreffende aandoening zoals:

 

11.8 Verergering of continuering van pijn bij reumatoïde artritis

moment verwijzing  : bij afwijkend looppatroon
klachten  : pijn, functieuitval, verminderde mobiliteit in gewricht
behandeling  : immobiliseren (met corrigerende podotherapeutische zool).Eventuele overbelasting van het gewricht verminderen met een corrigerende podotherapeutische zool.Bewegen op geleide van de pijn.Advies belasting/belastbaarheid; leefregels en dagindeling.Schoenadvies.
verwacht resultaat  : afhankelijk van corrigeerbaarheid looppatroon

 

11.9 Verminderde beweeglijkheid in de gewrichten

moment verwijzing  : bij klachten
klachten  :  stijfheid, ongemak, pijn
behandeling  : zie voor behandeling bij de betreffende aandoening- arthritis/arthrosis van de midtarsale gewrichten (zie hoofdstuk 5.2)- hallux limitus/hallux rigidus (zie hoofdstuk 3.6 en hoofdstuk 4.9)- hamerstand/klauwstand digiti (zie hoofdstuk 3.7)- verminderde dorsaalflexie in het enkelgewricht (zie hoofdstuk 7.16)

 

11.10 Wondbehandeling

Zie hoofdstuk diabetes mellitus (DM) bij 10.12

Terug naar bovenliggende pagina