Terug naar bovenliggende pagina

Hoofdstuk 16: Kinderen

16.0 Kinderen

Veelal zijn 3 zittingen podotherapie nodig: 1 zitting voor het podotherapeutisch onderzoek, 1 zitting voor de aflevering van benodigde hulpmiddelen en voor advisering van de patiënt, 1 zitting voor controle van hulpmiddelen en het opvolgen van de adviezen. Op indicatie kunnen per jaar – in enkele gevallen – nog 1 of 2 nacontroles plaats moeten vinden.

Meer informatie over kindervoeten vind u op onze website onder deze link.

Informatie over kindervoeten vanuit de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten vind u onder deze link.

16.1 Gangafwijkingen bij kinderen met een cerebrale parese

alleen bij geringe afwijkingen indicatie voor podotherapie

 

16.2 Genu valgum, genua valga (x-benen)

moment verwijzing  : kinderen ouder dan 6-7 jaar met x-benen in combinatie met een forse standsafwijking van de voeten en bij klachten. In overige gevallen is er geen indicatie voor podotherapie.
klachten  : klachten zijn niet noodzakelijk aanwezig. Preventief ingrijpen vanwege ongunstige belasting van de gewrichten is noodzakelijk.
behandeling  : onderzoeken of de beenstand veroorzaakt/versterkt wordt door de voetstand.Indien dit het geval is, corrigerende podotherapeutische zolen.
verwacht resultaat  : betere belasting van de gewrichten van de onderste extremiteit.Blijvende correctie van de stand van de voeten en benen is sterk patiëntafhankelijk en dient bij iedere controle geëvalueerd te worden.


16.3 Genu varum, genua vara (o-benen)

moment verwijzing  : kinderen ouder dan 4 jaar met o-benen in combinatie met een forse standsafwijking van de voeten en bij klachten. In overige gevallen is er geen indicatie voor podotherapie
klachten  : klachten zijn niet noodzakelijk aanwezig. Preventief ingrijpen vanwege ongunstige belasting van degewrichten is noodzakelijk.
behandeling  : onderzoeken of de beenstand veroorzaakt/versterkt wordt door de voetstand. Indien dit het geval is,corrigerende podotherapeutische zolen.
verwacht resultaat  : betere belasting van de gewrichten van de onderste extremiteit.Blijvende correctie van de stand van de voeten en benen is sterk patiëntafhankelijk en dient bij iedere controle geëvalueerd te worden.

 

16.4 Juveniele chronische arthritis

zie onder reumatische aandoeningen bij 11.1 – 11.3 – 11.6 – 11.7

 

16.5 Kommateentjes

moment verwijzing  : bij klachten: vroegtijdig, op jonge leeftijd verwijzen
klachten  : pijn (bij nagels) bij lopen
behandeling  : (siliconen) orthese of taping
verwacht resultaat  : redelijk tot goed afhankelijk van de leeftijd. Rotatie in de teenstand is niet corrigeerbaar.

 

16.6 Platvoet, platvoeten

moment verwijzing  : niet direct verwijzen (tot een leeftijd van 6-7 jaar zijn platvoeten fysiologisch). Wel verwijzen bij klachten (pijn, niet graag lopen) en bij extreme standsafwijkingen na de leeftijd van 6-7 jaar.
klachten  : wisselend, m.n. pijn aan de mediale zijde van de voet en niet graag lopen
behandeling  : corrigerende podotherapeutische zolen en spierversterkende oefeningen. Zonodig ook verwijzing voor oefentherapie Mensendieck of -Cesar of kinderfysiotherapie.
verwacht resultaat  : pijnvrij. Afhankelijk van verstijving in de gewrichten blijft de platvoet bestaan.Een platvoet is alleen (deels) corrigeerbaar als de afwijkingen nog niet structureel zijn.

Meer informatie over platvoeten vind u op onze website onder deze link.

16.7 Tenengang, tenen lopers

zie onder afwijkende houding en beweging bij 14.6

 

Terug naar bovenliggende pagina