Tag Archives: wet big

Praktijknieuws: podotherapie is het enige wet BIG erkend beroep in de voetengezondheidszorg

De wet BIG beoogt een titelbescherming te geven aan die beroepsgroepen die patiënten behandelen. De wet kent de zware regeling artikel 3 waarin naast de vastgestelde opleidingseisen en deskundigheidsgebied voor beroepsbeoefenaren ook een wettelijk verplichte registratie en tuchtrecht gelden. Daarnaast kent de wet de lichte regeling in artikel 34 waarin alleen de opleidingseisen en het […]