krantwitteweekblad | Gepubliceerd artikel: ‘Fundamenten van het lichaam’ (Bron: Witte Weekblad Leiderdorp)