Praktijknieuws: inschrijving kwaliteitsregister Paramedici

Podocentrum Groene Hart: Nieuwsberichten 2008


Aangesloten bij het kwaliteitsregister paramediciPer september 2008 is Podocentrum Groene Hart aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici. 
In het Nederlandse Kwaliteitsregister Paramedici staan de beoefenaren van 12 verschillende paramedische beroepen vermeld. In totaal zijn ongeveer 25.000 paramedici in dit register opgenomen. Het register stelt een aantal eisen. 
Paramedici worden periodiek beoordeeld op hun wijze van werken, er gelden minimum inrichtingseisen en er is een richtlijn Hygiëne opgesteld. Paramedici moeten bovendien aantonen dat zij aan bij- en nascholingen doen, onder meer door het volgen van geaccrediteerde Post-HBO-cursussen. Elke vijf jaar kunnen paramedici zich laten herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici onder voorwaarde dat men aan de gestelde eisen met betrekking tot deskundigheidsbevorderende activiteiten en werkervaring voldoet.

De opgenomen paramedische beroepen zijn: 
•Podotherapie 
•Logopedie 
•Diëtist 
•Oefentherapie Cesar 
•Oefentherapie Mensendieck 
•Orthoptisten 
•Optometrie 
•Ergotherapie 
•Mondhygiëne 
•Huidtherapie 
•Radiologische therapie 
•Radiologisch laboranten.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Kwaliteitsregister Paramedici, deze vind u hier.