Praktijknieuws: Het 20ste Wereldcongres van de Federation Internationale de Podologues (FIP) in Amsterdam.

Wereldcongres podotherapie 2010 in Amsterdam


De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten is dit jaar gastheer van het 20e Wereldcongres van de Federation Internationale de Podologues (FIP). Op dit congres, dat van 13-15 mei 2010 wordt gehouden in Amsterdam, zijn podotherapeuten aanwezig uit tal van landen. Dit voor de podotherapie-wereld zeer belangrijke congres vindt eens in de drie jaar plaats; meer informatie is te vinden op de speciale website www.fipworldcongress.org 
Uiteraard nemen ook de therapeuten van Podocentrum Groene Hart deel aan dit wereldcongres met als doel verdieping en verbreding van de kennis op het gebied van podotherapie. Extra informatie is te vinden op onze website: www.podotherapie.nl